• Ruim en groen wonen in Oostindie

  De nieuwbouwwijk Oostindie is een ruime, groene en waterrijke wijk aan de zuidkant van Leek. Hier komen ongeveer 1.100 koop- en huurwoningen in alle prijsklassen. Er is bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

 • Ruim aanbod voorzieningen

  Naast woningbouw is er een brede school met openbaar en christelijk basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Daar tegenover liggen de voetbalvelden van VEV ’67. Verder zijn er verschillende parken en veel speelterreinen voor alle leeftijden. Winkels, voortgezet onderwijs en overige sportvoorzieningen liggen op loop- en fietsafstand. Bovendien heeft Oostindie met Q-link lijn 3 een snelle busverbinding naar de stad Groningen. De bewoners van de wijk hebben zich verenigd in de actieve wijk- en belangenvereniging BRAVO!

 • Vier buurten

  De nieuwe wijk Oostindie bestaat uit vier woonbuurten met elk hun eigen karakter: De Hoven, De Slagen, Het Buiten en Oostindie Zuid. De sfeer in deze buurten wordt met name bepaald door de hoeveelheid woningen en de plaatsing van deze woningen.

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid vind je in Oostindie niet alleen in woningbouw, maar ook in stedenbouw. Het is een wijk die gekenmerkt wordt door veel groen en water. Daarbij zijn onderdelen van het oorspronkelijke landschap behouden en zelfs versterkt.

  De bestaande houtwallen zijn bewaard en voor een deel vernieuwd. Ook de waterlopen zijn behouden en gedeeltelijk verbreed, een dobbe is opnieuw gegraven en het petgat is hersteld in de oorspronkelijke vorm. De dobbe is opgenomen in park Swaalfkesveld. Het petgat ligt in park de Leemvallei.

  De rietplanten in het park Leemvallei fungeren als een natuurlijke waterzuivering, een helofytenfilter, waardoor het water in Oostindie constant van goede kwaliteit blijft. Het water heeft geen zwemwaterkwaliteit, maar er kan wel bij gerecreëerd worden.

 • Kies je eigen energierekening

  Woningen in Oostindie worden zeer energiezuinig en gasloos gebouwd. Bewoners kunnen rekenen op een uitstekend comfort, lage tot zelfs géén energielasten en zijn nu al klaar om gasloos te wonen.

Wonen met karakter

De nieuwe wijk Oostindie bestaat uit vier woonbuurten met elk hun eigen karakter: De Hoven, De Slagen, Het Buiten en Oostindie Zuid. De sfeer in deze buurten wordt met name bepaald door de hoeveelheid woningen en de plaatsing van deze woningen.

De Hoven, in de noordoosthoek van Oostindie, ingericht volgens een Drentse uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen.

De Slagen, het middengebied van de wijk, heeft een structuur die is ontstaan uit het oorspronkelijke houtwallenlandschap, met langwerpig verkavelde blokken.

Het Buiten, de meest westelijke buurt, is royaal van opzet met een lage bebouwingsdichtheid, om zo een goede overgang te creëren van de woonwijk naar het buitengebied.

In Oostindie Zuid worden Het Buiten en De Slagen verlengd. Daarnaast is er plek voor landschappelijk wonen in combinatie met zorg voor elkaar. Ook kan men wonen langs een ecologische plas-draszone of in een “groene kamer” omsloten door bosplantsoen.

Wat uw woonwens ook is, in Oostindie vindt u ongetwijfeld wat u zoekt: huur- en koopwoningen, van rijwoningen tot vrijstaande villa’s.

Verschillende doelgroepen

Oostindie is met zo'n 1200 woningen de grootste uitbreiding van Leek. Er wordt dan ook voor iedereen gebouwd: gezinnen met en zonder kinderen, ouderen en jongeren, arm en rijk. Zo ontstaat een gemêleerde en levendige wijk, die ook op langere termijn leefbaar zal blijven.

Alle doelgroepen zullen een woning kunnen vinden in Oostindie. Appartementen, rijwoningen, hoge 'herenhuizen', grote kavels met vrijstaande woningen, projectbouw en private kavels, huur en koop, al deze typen woningen zijn in Oostindie vertegenwoordigd. Er is dus volop keus!

Streekeigen architectuur

In de wijk wordt op eigentijdse manier gebouwd, waarbij rekening gehouden wordt met de sterke relatie met het omringende landschap. Streekeigen architectuur zorgt ervoor dat deze relatie ontstaat en in stand gehouden wordt.

In de omgeving zijn voorbeelden te zien van hoe deze architectuur ook in het verleden is toegepast. In het beeldkwaliteitsplan is per woonsfeer aangegeven aan welke architectonische eisen de te realiseren bebouwing moet voldoen. Dit levert het gewenste ruimtelijk beeld op.

Wonen in Oostindie

Jan Willem Stekelenburg vertelt waarom hij zo graag in Oostindie woont.