Oostindie Zuid

In Oostindie Zuid komen circa 148 woningen. Naast particuliere bouwkavels is er ruimte voor sociale huurwoningen en koopwoningen in diverse prijsklassen.

De bestaande buurten Het Buiten en De Slagen worden verlengd, net als het park Swaalfkesveld. Het park mondt uit in een gebied waar plek is voor landschappelijk wonen in combinatie met zorg voor elkaar. Verder kan men straks wonen langs een ecologische plas-draszone of in een “groene kamer” omsloten door bosplantsoen.

Kaveluitgifte

In het voorjaar van 2022 worden de kavels en prijslijsten bekend gemaakt. Kaveltoewijzing gaat via loting. U kunt zich hier nog niet voor inschrijven. Wel kunt u alvast aangeven dat u belangstelling heeft voor een kavel.  We houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aangeven belangstelling

Planning

Medio 2022 wordt het hele gebied bouwrijp gemaakt. Vanaf eind 2022 kan de bouw van de woningen beginnen.

Stedenbouwkundig plan

Het college van de gemeente Westerkwartier heeft een nieuw stedenbouwkundig plan vastgesteld. Hieronder ziet u de schets van het plan. Het stedenbouwkundig plan kunt u ook raadplegen.

Stedenbouwkundig plan

Geitenhouderij

Het plangebied van Oostindie Zuid 3 is gelegen op circa 1 kilometer van een geitenhouderij. In het bestemmingsplan is ingegaan op eventuele risico’s voor de gezondheid van toekomstige bewoners als gevolg van deze geitenhouderij. Hierbij is de GGD ook geraadpleegd. Geconcludeerd is dat in dit woningbouwplan het risico op longontsteking nauwelijks toeneemt vanwege de nabijheid van de geitenhouderij. Gelet op het grote maatschappelijke belang van woningbouw zien wij dit zeer kleine risico niet als belemmering om nieuwbouw in Oostindie Zuid mogelijk te maken. Meer informatie over dit onderwerp kunt u terugvinden in het bestemmingsplan.

Gerelateerde berichten