De Hoven

De wijk Oostindie breidt de komende jaren uit met De Hoven. Het gebied krijgt een Drentse uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen. De Hoven is zeer ruim van opzet en alle woningen hebben een extra grote tuin. Op een prominente plek in De Hoven is een Havezathe gesitueerd.

Stedenbouwkundig plan

Voor De Hoven is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het nieuwe ontwerp is gemaakt rond verbindingen naar landgoed Terheijl, de zichtlijn naar de Waterborgh in de wijk Wolveschans en de aansluiting op de hoofdstructuur van Oostindie. Aan het uiteinde van de zichtas naar de Waterborgh is een Havezathe opgenomen. Om de verwevenheid met het landgoed Terheijl te benadrukken zijn meerdere landschappelijke en recreatieve verbindingen voorzien. Deze groene verbindingen worden natuurlijk ingericht.

Bodemonderzoek

Regelgeving

Gerelateerde berichten