Recreëren

Parken

In Oostindie vindt je drie parken:

Park Leemvallei

Het park De Leemvallei is een natuurlijk park in de noordwesthoek van Oostindie. Het park kenmerkt zich door  de hierin opgenomen helofytenvelden. Dit zijn waterzuiverende rietvelden. De rietvelden zijn verhoogd aangelegd en stromen via een waterspeelplek uit in het oude petgat. Rondom de rietvelden is volop mogelijkheid om te wandelen, fietsen, spelen en ontdekken.

Park Swaalfkesveld

In het Swaalfkesveld speelt de zwaluwwand langs de herstelde dobbe een centrale rol. In de voorgeboorde gaten in deze wand nestelen oeverzwaluwen. Daar ontleent het park haar naam dan ook aan. De zwaluwen krijgen de ruimte om ongestoord te kunnen leven. Elders in het park zijn voldoende plekken om te spelen, wandelen en fietsen.

Park Centrumpark

Het Centrumpark ligt aan een grote, driehoekige vijver in het centrum van Oostindie.

Het park is vormgegeven op grasterrassen van verschillende hoogte, die van elkaar zijn gescheiden door gemetselde muurtjes.. De terrassen komen bij de vijver uit op een markant plein. Op het vierkante plein staat als blikvanger een uitdagende hoge klimpiramide. Langs de vijver is een brede houten vlonder aangebracht. De muurtjes langs de vlonder bieden een gelegenheid om even te kunnen zitten en van het zicht over het water te genieten. In de winter is de vlonder een ideale opstapplaats om een rondje over de vijver te schaatsen.

Recreatieve fietsroute Oostindie

Door de parken in Oostindie is een recreatief fietspad aangelegd. Dit vormt een verbinding tussen het landgoederenlandschap van Terheijl en de Carolieweg als oude leidijk in het streekdorpenlandschap. Hiermee is de wijk Oostindie een aantrekkelijke schakel in het recreatieve netwerk van fietsroutes in Noord-Drenthe en Zuid-Groningen. De aanleg van het fietspad zorgt voor een betere ontsluiting van het landgoed Terheijl en het omringende natuurgebied. Op het fietspad kan ook geskeelerd worden.

Het recreatief fietspad is aangelegd met financiële steun van de Regio Groningen-Assen (Regiopark) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Leader).

Kunst

Marc Hendriks en Jan Samsom hebben een kunstwerk gemaakt op het grensvlak van de Leemvallei en het Swaalfkesveld.

Het oorspronkelijke veenlandschap en de turfafgravingen zijn een belangrijke inspiratiebron geweest. Als stille getuigen van de historie en als verbinding naar de toekomst hebben de kunstenaars twee sculpturen ontwikkeld: Het Watervierkant en de Veenkubus. Het Watervierkant is in water aan de ‘kop’ van het Swaalfkesveld geplaatst, de Veenkubus in de ‘staart’ van de Leemvallei. Door het op turf lijkende materiaal en de vormgeving lijkt de Veenkubus als het ware uit het Watervierkant voort te komen. Naast deze associatieve verbinding zorgen de sculpturen ook voor een ruimtelijke verbinding tussen de parken.

Terheijl

Aan de rand van De Hoven is het project Groene dorpsrand Oostindie – Terheijl uitgevoerd. Hierdoor zijn in de rand van De Hoven verschillende natuurlijke velden ingericht en zijn kruisingen op de weg Oostindie veiliger gemaakt. Ook zijn recreatieve verbindingen tussen De Hoven en  landgoed Terheijl aangelegd, zodat je vanuit de wijk leuke ommetjes kunt maken. De gemeente Noordenveld heeft de vier entrees naar landgoed Terheijl met kunstwerken aangegeven. Een van de kunstwerken staat in De Hoven, langs het fietspad tussen Sneeuwklokje en Baggelveld. Bekijk hier meer over de kunstwerken, recreatie en het landschap in Terheijl.

Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Noordenveld, de provincie Drenthe en de Regio Groningen-Assen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

Gerelateerde berichten