Oostindie Leek,
Ruim en groen wonen in Oostindie
Meer informatie

Schakelpunten Oostindie

We zijn voor Oostindie druk bezig geweest met het ontwerpen van de schakelpunten. De schakelpunten
verbinden de brede assen van de hoofdstructuur. Ze vormen niet alleen
herkenbare punten in de wegenstructuur maar versterken ook de Drentse
Identiteit van het plan.

In dit boekwerkje wordt in het kort het proces beschreven, inclusief de

communicatie. Daarna worden de uitgangspunten uit het
stedenbouwkundig ontwerp benoemd om vervolgens over te gaan naar
gedachten die de bedoelde identiteit ondersteunen.
Tot slot volgt het ontwerp met beelden van de 5 schakelpunten met
licht poëtische bijschriften van Atze van Wieren.
Gerelateerde berichten